Pruudirõivad Emmastest 19. sajandi III veerandist | Eesti Rahva Muuseum