Tinast ja hõbedast hoburaudsõlg | Eesti Rahva Muuseum